Workshops

De kenmerken van Vrij Leiderschap vormen het uitgangspunt van iedere workshop. Er staat altijd één kenmerk centraal. Dit zie je uitgelicht bij het betreffende aanbod. 

Opstelling

Stap uit
je verhaal

In deze workshop ontdek je hoe het is om ‘een breuk’ te maken met je dagelijkse patronen. Je ontdekt hoeveel ruimte dat geeft
27 maart 2024 
of 24 oktober 2024

Workshop

Communiceren vanuit vrijheid

Als je wilt leren om vanuit vrijheid in gesprek te gaan. De dramadriehoek en de vrije driehoek staan centraal.
13 december 2023,
29 mei 2024
of 12 december 2024

Workshops

Vrij op je plek in
je werk

Je krijgt het geheel van je team in beeld en jouw rol hierin.  En je ontdekt wat er nodig is om jouw plek in te nemen. 
17 april 2024
of 14 november 2024

Workshops

Zijn in je
werk

Mediteer je al maar weet je niet hoe je gedurende de dag een breuk kunt maken of wil je kennismaken met meditatie en dit praktisch ook toepassen in je werk?
11 januari 2024,
13 juni 2024
of 16 januari 2025

Workshops

Bezield je werk doen

We nodigen je deze dag uit om je te herijken. Om weer in contact te komen met de essentie van waaruit jij, ieder moment opnieuw, je leven en werken kunt vormgeven.  
28 februari 2024
of 19 september 2024

Workshops

Traject diverse workshops

Wil je graag diverse workshops combineren tot een persoonlijk en verdiepend traject. Kijk dan hier wat er mogelijk is.