Incompany

Vrij Leiderschap op de werkvloer

Wil jij met je organisatie een integrale en collectieve verandering inzetten? Wil je investeren in het leiderschap en de ontwikkeling van je medewerkers. Wij begeleiden mensen en organisaties bij het vormgeven en uitdrukken van hun bezieling. Vrij Leiderschap biedt richting en handvatten om vanaf nu te gaan doen wat jullie écht willen.

Stel je voor…

Een organisatie met een consistent verhaal waar de visie en missie van binnenuit geleefd worden en deze zichtbaar en herkenbaar zijn in de praktijk.  De taal die gesproken wordt sluit aan bij de missie en de visie. Medewerkers laten zich niet leiden door de waan van de dag maar  werken vanuit de diepste waarden van het bedrijf. Ze nemen hun verantwoordelijkheid om te doen wat bijdraagt aan het grote geheel. Medewerkers kijken in de spiegel en nemen hun gedoe op hun eigen bord. Nieuwe teamleden weten precies waar ze zich aan verbinden en worden uitgenodigd om volop hun plek in te nemen.
Deze organisatie straalt omdat de mensen dat doen.
Wij begeleiden dit proces.
  

Wat levert het op?

 • Medewerkers die durven stil te staan en rust als vertrekpunt nemen
 • Een missie en visie die zichtbaar is in de praktijk
 • Medewerkers die wakker, aanspreekbaar en lerend zijn
 • Een gemeenschappelijke, herkenbare en verbindende taal
 • Een aantrekkelijke organisatie die doet wat ze belooft

Bouwstenen

Bouwstenen waaruit het traject bestaat:

 • coaching van het MT of een ontwikkelteam
 • workshops 
 • procesbegeleiding

Mogelijke bouwstenen:

De zes kenmerken van Vrij Leiderschap zijn vaste elementen in het proces.

 

Voor wie

 • Voor organisaties die een helder, geloofwaardig en richtinggevend verhaal willen
 • Voor MT’s die niet aan de oppervlakte willen blijven en echt van en met elkaar willen leren
 • Voor organisaties die hun energie niet langer willen verliezen in de waan van de dag en de moed hebben om te gaan doen waarvoor ze bedoeld zijn
 • Voor teams die eilandjes-moe zijn en graag weer willen verbinden
 • Voor MT’s  en teams die ongewenste patronen zien in hun samenwerking en dat willen doorbreken
 • Voor mensen die in de spiegel durven kijken en bereid zijn om hun gedoe op hun eigen bord te nemen


“Jullie handelen in de begeleiding van ons inspireert me. Ik neem dat mee in mijn werk. Ik neem rust mee de klas in en ik zie welk effect dat op de leerlingen heeft. Ik denk dat de leerlingen zoveel meer excelleren in hun werkzaamheden door de rust en de concentratie die er is. Dat is echt een hele mooi opbrengst.”

-Robbert Joseph, leerkracht-


“Jullie manier van vragen stellen vind ik zo mooi, zo prachtig, daar hoop ik echt van te leren zodat ik dat zelf ook kan. Het is voor mij niet nieuw dat ik kan stilstaan maar het is een heel belangrijke reminder dat ik mijn gaspedaal kan loslaten, dat ik de tijd neem om te landen.”

-Sander Laurens, leerkracht-


“Wat ik heel fijn vind is dat dit proces echt van het hele team is. Voor mij persoonlijk is aandachtig aanwezig zijn belangrijk. Het is echt kiezen wat ik zelf wil en dat geeft meer rust. Dit is een hele grote stap voor mij. Hier worstel ik al heel lang mee. Ik vind het in dit proces ook heel fijn om te delen met collega’s en dat we hier samen bij stil staan”.

-Mavis Si Tjon, Intern Begeleider-

Investering

Een incompany traject is altijd maatwerk. Dit is passend voor jullie organisatie, team en vraagstukken en ontwerpen we samen met jullie. Tijdens dit proces geven we een helder beeld van de kosten.