Op basisschool de Kern in Ede wordt veel gereflecteerd. Het identiteitsdocument komt steeds meer tot leven in de houding en het gedrag van het team. Het lijkt een kleine stap om anders te gaan kijken maar het is een wereld van verschil. Het oefenen om plaats te nemen in het vrije perspectief is de sleutel. Vanuit het identiteitsdocument wordt er gewerkt met vrije zinnen die de manier waarop je aanwezig bent en je blik verruimen. Door te starten bij de doorleefde realisatie dat ‘je aandachtig aanwezig bent en dat de ander bijdraagt net als jijzelf’ ga je anders kijken naar de situatie en elkaar. 

Op de Kern gaan ze daarin steeds een stapje verder.  Gisteren kreeg het team een introductie van de Vrije driehoek.  Ze ontdekten hoe communiceren vanuit de dramadriehoek niet bijdragend is en ontdekten hoe je daar uit kunt stappen.  Dat de wijsheid die verscholen zit in het drama tevoorschijn komt als je anders gaat kijken. Het maakt dat in beeld komt wat je eigenlijk echt wilt zeggen. Door dat te doen ontstaat er echt contact en constructieve samenwerking.

 

#vrijleiderschap #moeiteloos #stralendjewerkdoen #teamontwikkeling  #bewustzijnsontwikkeling